top of page

 

O programu

Program Trenéři ve škole je založen na zapojení proškolených sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na 1.stupni základních škol, kde v pravidelné rotaci spolupracují s učiteli na správném a pestrém pohybovém rozvoji dětí. V zásadním věku pro vybudování vztahu k pohybu tak vytváří pozitivní vazbu dětí k pohybovým aktivitám, které ovlivňují jejich fyzické i mentální zdraví a rozvoj mozku. To dětem pomáhá i k lepším studijním výsledkům. Program je zcela neselektivní z pohledu sportů i dětí, a proto je zacílen do řádných hodin TV, aby zasáhl 100% dětí.

Jedním ze základních principů programu je zákaz náborování. Je kladen důraz na spolupráci s učitelkami a jejich zapojení do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelná interní vzdělávání, která jsou klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi. Nedílnou součástí procesu jsou také evaluace, které zajišťují dodržování principů programu i kvality. 

 

Kde program běží

Program odstartoval své pilotní působení na základních školách v Praze 6, odkud se postupně rozšířil do dalších městských částí Prahy. Postupně se přidala další města - Příbram, Kladno, Liberec, Písek, Karlovy Vary, Havlíčkův Brod, České Budějovice, Kutná Hora, Krnov, Beroun, Kutná Hora a Lipence. Řada dalších lokalit o své zapojení usiluje. Základní školy se nezapojují samostatně a jednotlivě, ale vždy po dohodě se zřizovatelem - obcí a sporty.  

KDE PROGRAM BĚŽÍ
ZAPOJENÉ SPORTY

 

Zapojené sporty

 • Gymnastika

 • Házená

 • Basketbal

 • Florbal

 • Fotbal

 • Sportovní tanec

 • Judo

 • Karate

 • Ragby

 • Volejbal

 • Golf

 • Parkour

 • Hokej

 • Atletika

 • Hokejbal

 • Softbal

 • Americký fotbal

 • Krasobruslení

 • Cheerleading

 • Aerobik

 • Fitness

 • Jóga

 • Aikido

 • Tenis

 • Zápas

 • Šerm

 • Box

 • Kriket

 • Lakros

 • Rock’n’roll

 • Badminton

IMG_20190325_101714.jpg

 

​Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech zapojených sportů, bez toho, aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce. Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase.

Základními principy programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.

ZAPOJENÉ ŠKOLY

 

Zapojené školy

Program odstartoval své pilotní působení na základních školách v Praze 6, odkud se postupně rozšířil do dalších městských částí Prahy. Postupně se přidala další města a obce. V současné době je zapojeno do programu 694 tříd ze 142 základních škol v 25 lokalitách po celé ČR.

_BER_2479bbb.jpg
bottom of page