top of page

 

O programu

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.

 

Kde program běží

Trenéři ve škole úspěšně probíhají na základních školách v Praze 6 a v Příbrami. Další regiony se přídají od školního roku 2020/21. Potvrzená je například  Praha 13, Praha - Radotín, Praha 8 a s některými dalšími obcemi jsme v jednání. Základní školy se nezapojují samostatně a jednotlivě, ale vždy po dohodě se zřizovatelem - obcí.  

KDE PROGRAM BĚŽÍ
ZAPOJENÉ SPORTY

 

Zapojené sporty
 • Americký fotbal

 • Basketbal

 • Gymnastika

 • Házená

 • Florbal

 • Fotbal

 • Sportovní tanec

 • Judo

 • Karate

 • Ragby

 • Volejbal

IMG_20190325_101714.jpg

 

​Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech zapojených sportů, bez toho, aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce. Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase.

Základními principy programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.

ZAPOJENÉ ŠKOLY

 

Zapojené školy

Trenéři ve škole úspěšně probíhají na základních školách v Praze 6 a v Příbrami. Další regiony se přídají od školního roku 2020/21. Potvrzená je například  Praha 13, Praha - Radotín, Praha 8 a s některými dalšími obcemi jsme v jednání. Základní školy se nezapojují samostatně a jednotlivě, ale vždy po dohodě se zřizovatelem - obcí.

_BER_2479bbb.jpg
bottom of page