top of page
 
Jak se zapojit?

Program Trenéři ve škole funguje vždy v rámci regionu, např. města nebo městské části. Jedná se o systematické zapojení profesionálních sportovních trenérů do školní výuky na prvním stupni tandemovou formou s měsíční frekvencí střídání.

Program začal původně na Praze 6, potom se rozběhl v Příbrami, Praze 13, Praze 4 a přidávají se další. Nejdůležitější je trvalý zájem od zřizovatele základních škol v místě, tedy městského úřadu, který školy spravuje a poskytuje finance.

Jste zástupce města nebo obce a chcete Trenéry ve škole spustit také u vás?

Napište nám na info@treneriveskole.cz a popište prosím, co chcete a potřebujete vědět. Rádi Vám odpovíme. Nezapomeňte uvést také své kontaktní údaje. 

Jak zavedení programu do konkrétní městské části, regionu nebo obce probíhá?
 • V rámci osobní schůzky zástupců programu Trenéři ve škole se zřizovatelem stvrdit zájem a ochotu dlouhodobě uvolňovat prostředky.

 • Absolvovat schůzku s místními sportovními kluby, které budou garantovat trenéry a respektovat body programu. Radnice je s kluby propojena v souvislosti s příspěvky a granty.

 • S pomocí zřizovatele realizovat schůzku s řediteli škol. Konzultace RVP, ŠVP a tematických plánů.

 • Příprava harmonogramu, rozvrhů, vybavení, pomůcek.

 • Seminář a zaškolení učitelů, trenérů prostřednictvím metodiků TVŠ

 • Pilotní provoz (například 3 měsíce, jen první třídy na 4 školách), ověření fungování, zapojení jednotlivých sportů, kvality trenérů.

 • Smlouva a zajištění financí od MČ

 • Ostrý provoz (6 škol, 1. a 2. třídy, 1×týdně celý rok), s postupným nájezdem.

 • Finance, fakturace, evaluace, další semináře ...

Pro zástupce města nebo obce
Pro školy
 
​Jste škola a chcete se zapojit?

Pokud jste základní školou, ozvěte se zřizovateli, tedy městu nebo městské části, že máte zájem. Musíme vždy dát dohromady několik škol, aby fungovala rotace a sporty se střídaly.

Pokud jste soukromou školou (jako např. SCIO nebo ZŠ ČVUT v Praze 6), a program už u Vás v regionu běží, dejte nám vědět na info@treneriveskole.cz, přidáme Vás k ostatním školám, je to snadné.

Pro sportovní kluby
Pro rodiče
 
Jste ze sportovního klubu a chcete se zapojit?

Pokud jste sportovní oddíl nebo trenér, ozvěte se zřizovateli, tedy městu nebo městské části, že máte zájem se do programu zapojit. Vždy odboru nebo radnímu pro vzdělávání. Pokud ještě program Trenéři ve škole není u Vás v regionu, musí zřizovatel vyjádřit zájem a napsat nám. Pokud program už u Vás v regionu běží, dejte nám vědět, přidáme Vás k ostatním sportům, je to snadné. Náš email: info@treneriveskole.cz .

Nutné předpoklady pro zapojení Vašeho sportu
 1. vyjádření 100% zájmu

 2. souhlas s hlavními zásadami programu

 3. dostatek kvalifikovaných trenérských kapacit pro dopolední výuku

 4. spolehlivý garant za sport pro komunikaci a fakturaci

Hlavní zásady programu pro sportovní oddíly a trenéry
 1. Nenáborovost - zákaz náborování pro vlastní sport

 2. Vytvořit kladný vztah dětí k pohybu a sportu

 3. Připravit a dodržovat metodiku pro daný sport

 4. Zapojit všechny děti bez ohledu na výkonnost

 5. Zapojení učitelky (učitele, asistenty)

 6. Pravidelně se účastnit interního vzdělávání

 7. Spolupráce s ostatními sporty

Jak Váš sport zařadit do konkrétní městské části, regionu nebo obce?
 1. Schůzka u zřizovatele

 2. Potvrzení dlouhodobého zájmu

 3. Jmenování trenérů, koordinátora

 4. Trenéři absolvují kurz “Trenér ve škole” v objemu 22 hodin

 5. Odevzdání metodického plánu jednotlivých hodin, vybavení, pomůcek

 6. Pilotní provoz (3 měsíce) s evaluací

 7. Ostrý provoz, zapojení

Rodiče, máte své děti na základní škole, a chcete nás podpořit?

Pak nám v tuto chvíli udělá radost, pokud nás začnete sledovat na Facebooku a tím nám vyjádříte podporu. Pokud chcete Trenéry ve škole i na vaší ZŠ, je potřeba, aby zájem projevila vaše škola. 

 

Program zaštiťuje spolek Trenéři ve škole, z.s., připravuje a spravuje metodiku, je partnerem městských částí, obcí, vyšších celků a MŠMT.

bottom of page