TRENÉŘI VE ŠKOLE

 

Pomáháme dětem objevit lásku k pohybu

O Programu

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.

IMG_7303.JPG

JAK SE ZAPOJIT DO PROGRAMU TRENÉŘI VE ŠKOLE?

NAPSALI O NÁS

_BER_1976bbb-1.jpg

Podporují nás:

Jiří Růžička

Senátor, ředitel gymnázia

Marie Kubíková

radní pro školství, ÚMČ Praha 6

Vít Šimral

radní pro školství a sport, magistrát hl.m. Prahy

Karol Kučera

vládní zmocněnec pro sport vlády SR

Partneři

 
TRENÉŘI VE ŠKOLE, Z.S.

Korespondenční adresa:
Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6-Břevnov

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram