Zapojené sporty

  • Americký fotbal
  • Basketbal
  • Gymnastika
  • Házená
  • Florbal
  • Fotbal
  • Judo
  • Karate
  • Ragby
  • Volejbal

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví.

Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech zapojených sportů, bez toho, aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce. Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěly by se mu věnovat ve volném čase.

Základními principy programu je především zákaz náborů. V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.

 

img_0469_1.jpg  Zoom gallery image_4.jpg 

  

 

Učitelky také dostanou ikonický dres a jsou v hodině tělocviku aktivně zapojeny