top of page

V pražských ZŠ se do výuky tělocviku zapojí sportovní trenéři

Hlavní město spouští program pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách, do které se zapojí sportovní trenéři. Cílem je dětem zkvalitnit a zatraktivnit pohybové aktivity, aby si k nim vytvořily pozitivní vztah. Praha na tento program ze svého rozpočtu uvolní 5 milionů korun. 7. března 2022 o tom rozhodla Rada hl. m. Prahy.


"Děkujeme všem, kteří nás podporují. Rada Prahy 7. března 2022 schválila pro základní školy 5 milionů, které mohou využít pro tandemovou výuku tělocviku s vyškolenými trenéry klubových sportů. Už tři roky připravujeme pro děti z prvního stupně zábavný tělocvik, kde si v rotaci vyzkoušejí řadu sportů. A hlavně si zamilují pohyb. Díky podpoře města se nyní bude moci zapojit více dětí. A ještě za něco jsme rádi. Praha, kde nám fandí koalice i opozice, ukazuje, že sport může politiky spojovat." Trenéři ve škole


Velký díky za podporu a pomoc v tomto případě náleží Ondřeji Prokopovi, zastupiteli Prahy a Prahy 11. Děkujeme!


„Děti sport potřebují a do škol rozhodně patří. Obzvláště v této době je třeba vnímat sportovní aktivity jako jednu z forem prevence proti dětské obezitě a udržení si duševní pohody. Ve škole si děti vytvářejí emoční vazbu k pohybu už v raném věku, a to bez tlaku na výkon. Dále je důležité zlepšovat jejich pohybovou gramotnost. Kladné hodnocení zapojení sportovních trenérů ve školách zaznamenáváme i ze strany učitelů, kteří tandemové propojení vítají a je pro ně inspirující,” uvedl Vít Šimral, radní pro oblast školství a sportu.

Hlavním smyslem programu je systematické zlepšování podmínek pro rozvoj tělesné výchovy na základních školách na území Prahy. Děti v rámci projektu v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně dostanou možnost vyzkoušet si trénink některého ze sportovních odvětví za účasti kvalifikovaných trenérů bez toho, aniž by tyto hodiny sloužily jako náborové akce. Konkrétně si děti vyzkouší například americký fotbal, basketbal, gymnastiku, házenou, florbal, fotbal, sportovní tanec, judo, karate, rugby nebo volejbal.

Program podpory vychází z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2023, který definuje problémové oblasti a zjištěné trendy sportovního prostředí v Praze. Dále obsahuje vymezení strategických cílů stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a navrhuje opatření.


Původní tiskovou zprávu Magistrátu hl. m. Prahy k tomu najdete zde.


Comments


bottom of page